Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Žádost o vyjádření

zadost_o_zrizeni_pripojkyVyjádření provozovatele Vám poskytneme na základě žádosti zaslané na jeden z níže uvedených kontaktů. K žádosti přiložte snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

 

Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.

Příklady poskytovaných vyjádření k:

- možnosti napojení na vodovodní či kanalizační řad
- existenci zařízení ve správě SčVK
- povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek
- dokumentacím VH staveb k územnímu řízení
- dokumentacím VH staveb ke stavebnímu povolení
- dokumentacím VH staveb ke kolaudačnímu řízení
- dokumentacím ostatních staveb
- dokumentacím pro stavby pro povolení změny užívání
- územním plánům a jejich změnám, případně k ostatní územně plánovací dokumentaci
- vodohospodářským studiím
- přeložkám stávajících řadů
- plánům rozvoje vodovodů a kanalizací

Možnosti podání žádosti:

1) prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře "Žádost o vyjádření", kdy  po vyplnění žádosti automaticky dochází k odeslání a následnému předání ke zpracování. Při výběru této eventuality máte možnost vyznačit zájmovou oblast přímo ve formuláři žádosti prostřednictvím interaktivní aplikace.
Z důvodu přehlednosti zadávání žádostí jsme připravili tyto odkazy:

- Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení

- Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a možnosti napojení

- Žádost o poskytnutí vyjádření k dokumentaci

- Žádost o poskytnutí vyjádření - ostatní

- Žádost o data sítí ve formátu dgn

POZOR - od středy 10. 5. 18:00 hodin do čtvrtka 11. 5. 20:00 bude interaktivní elektronický formulář neodstupný z důvodu nutných oprav. Použijte, prosím, ostatní možnosti podání žádosti, nebo počkejte na obnovení provozu. 
Za způsobené komplikace se omlouváme.


2) Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF - 56.0 KB), vytištěný po vyplnění a naskenování odeslat e-mailem nebo datovou schránkou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na adresu:

elektronicky e-mailem info@scvk.cz
datová schránka f7rf9ns
Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.


3) Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF - 56.0 KB), vytištěný po vyplnění odeslat poštou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na kontaktní adresu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar technickoprovozní činnosti
Přítkovská 1689
415 50 Teplice


4) Osobní kontakt prostřednictvím zákaznických center nebo kontaktních místr.
Se žádostí přineste s sebou snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa