Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Žádost o vyjádření

zadost_o_zrizeni_pripojkyVyjádření provozovatele Vám poskytneme na základě žádosti zaslané na jeden z níže uvedených kontaktů. K žádosti přiložte snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

 

Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.

Příklady poskytovaných vyjádření k:

- možnosti napojení na vodovodní či kanalizační řad
- existenci zařízení ve správě SčVK
- povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek
- dokumentacím VH staveb k územnímu řízení
- dokumentacím VH staveb ke stavebnímu povolení
- dokumentacím VH staveb ke kolaudačnímu řízení
- dokumentacím ostatních staveb
- dokumentacím pro stavby pro povolení změny užívání
- územním plánům a jejich změnám, případně k ostatní územně plánovací dokumentaci
- vodohospodářským studiím
- přeložkám stávajících řadů
- plánům rozvoje vodovodů a kanalizací

Možnosti podání žádosti:

1) prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře "Žádost o vyjádření", kdy  po vyplnění žádosti automaticky dochází k odeslání a následnému předání ke zpracování. Při výběru této eventuality máte možnost vyznačit zájmovou oblast přímo ve formuláři žádosti prostřednictvím interaktivní aplikace.
Z důvodu přehlednosti zadávání žádostí jsme připravili tyto odkazy:

- Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení

- Žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a možnosti napojení

- Žádost o poskytnutí vyjádření k dokumentaci

- Žádost o poskytnutí vyjádření - ostatní

- Žádost o data sítí ve formátu dgn


2) Stáhnout soubor (Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF)56.0 KB), vytištěný po vyplnění a naskenování odeslat e-mailem nebo datovou schránkou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na adresu:

elektronicky e-mailem info@scvk.cz
datová schránka f7rf9ns
Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.


3) Stáhnout soubor (Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF)56.0 KB), vytištěný po vyplnění odeslat poštou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na kontaktní adresu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar technickoprovozní činnosti
Přítkovská 1689
415 50 Teplice


4) Osobní kontakt prostřednictvím zákaznických center nebo kontaktních místr.
Se žádostí přineste s sebou snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa