Úvod Zákazníci Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření

zadost_o_zrizeni_pripojkyVyjádření provozovatele Vám poskytneme na základě žádosti zaslané na jeden z níže uvedených kontaktů. K žádosti přiložte snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

 

Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.

Příklady poskytovaných vyjádření k:

- možnosti napojení na vodovodní či kanalizační řad
- existenci zařízení ve správě SčVK
- povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek
- dokumentacím VH staveb k územnímu řízení
- dokumentacím VH staveb ke stavebnímu povolení
- dokumentacím VH staveb ke kolaudačnímu řízení
- dokumentacím ostatních staveb
- dokumentacím pro stavby pro povolení změny užívání
- územním plánům a jejich změnám, případně k ostatní územně plánovací dokumentaci
- vodohospodářským studiím
- přeložkám stávajících řadů
- plánům rozvoje vodovodů a kanalizací

Možnosti podání žádosti:

1) prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře "Žádost o vyjádření", kdy  po vyplnění žádosti automaticky dochází k odeslání a následnému předání ke zpracování. Při výběru této eventuality máte možnost vyznačit zájmovou oblast přímo ve formuláři žádosti prostřednictvím interaktivní aplikace.


2) Stáhnout soubor (Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF)56.0 KB), vytištěný po vyplnění a naskenování odeslat e-mailem nebo datovou schránkou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na adresu:

elektronicky e-mailem info@scvk.cz
datová schránka f7rf9ns
Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více příloh nebo využít komprimační program.


3) Stáhnout soubor (Stáhnout soubor (dokument Adobe PDF)56.0 KB), vytištěný po vyplnění odeslat poštou včetně snímku z katastru a kompletní posuzované dokumentace na kontaktní adresu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar technickoprovozní činnosti
Přítkovská 1689
415 50 Teplice


4) Osobní kontakt prostřednictvím zákaznických center nebo kontaktních místr.
Se žádostí přineste s sebou snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci.

Důležité kontakty

Zákaznický/Havarijní mobil:
601 267 267

Zákaznická/Havarijní pevná linka:
840 111 111

datová schránka:
f7rf9ns

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě?
Pak vyplňte elektronickou žádost a informace vám bude zaslána.

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

Pokud máte dotaz na kvalitu dodávané pitné vody vyzkoušejte interaktivní mapu.
V případě, že v mapě nenaleznete potřebné informace, použijte formulář.

Spočítejte si

kolik spotřebujete vody:

Kalkulacka_spotreby_vody.swf

... a my vám poradíme, jak ušetřit.