Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektová činnost

Na základě Živnostenského listu vydaného podle čl. III, bod 3, zákona č. 286/1995 Sb. mají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oprávnění k projektové činnosti.
Naše zkušenosti jsou podloženy 50-ti lety činnosti ve vodním hospodářství pod různými hlavičkami podle vývoje firmy a jsou výsledkem řešení nejrůznějších problémů a vlastních omylů při uskutečňování projektů od myšlenky po klíč.

Kontakt:

telefonicky: zákaznická linka 601 267 267 nebo 840 111 111
písemně: Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
e-mail: info@scvk.cz

Obory činností:

Hydroinformatika

Zásobování pitnou vodu

 • jímání povrchové a podzemní vody
 • čerpací stanice
 • vodojemy
 • vodovodní přivaděče
 • vodovodní rozvodné sítě
 • sanace a rekonstrukce vodovodních sítí
 • bezvýkopové technologie
 • provozní řády vodárenských systémů
 • rekonstrukce úpraven vod

   

  -- reference --

  • Liberec, Horní Hanychov - posílení IV.tlakového pásma (v realizaci) (dokument Adobe PDF)Liberec, Horní Hanychov - posílení IV.tlakového pásma (v realizaci) 12.4 MB
  • Děčín -Teplická, rekonstrukce vodovodu (v realizaci)
  • Tanvald - Český Šumburk vodovod (DSP, RD v roce 2006)
  • ÚV Souš - Harrachov, vodovodní přivaděč (DUR v roce 2006)
  • Kristiánov - náhrada zdroje, doplňky (DSP, RD v roce 2006)
  • Ostrov ÚV – rekonstrukce (DSP, RD v roce 2006)

Odvádění a čištění odpadních vod

Pozemní a průmyslové stavby

 • bytové, kancelářské a polyfunkční objekty
 • pozemní stavby vodohospodářských zařízení
 • průmyslové haly, provozní a účelové objekty
 • technické zařízení budov
 • statika
 • sklady, dílny, garáže
 • elektrotechnické vybavení pozemních objektů
 • komunikace a inženýrské sítě urbanizovaných území
 • komunikace a inženýrské sítě průmyslových areálů

Geodézie

 • štoly a tunely
 • podzemní nádrže
 • čerpací systémy

Přehled aktivit

 • Projektování všech stupňů projektových dokumentací
 • Expertízy a posudky
 • Technicko ekonomické studie
 • Inženýrská činnost
 • Geodetická činnost
 • Poradenská činnost
 • Autorský dozor
 • Grafické a reprografické práce

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa