Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2009

Počet zaměstnanců (k 31.12.2009): 1752
 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2009

Délka vodovodní sítě v km 9 220
Počet vodovodních přípojek 197 202
Délka vodovodních přípojek v km 1 610
Počet čerpacích stanic 335
Počet vodojemů 1 139
Počet úpraven vod 67
Počet zásobovaných obyvatel 1 124 929
Voda vyrobená v tis. m3 84 890
Celkový počet měřidel 205 953
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 86 

Odvádění a čištění odpadních vod 2009
Délka kanalizační sítě v km 3 916
Počet kanalizačních přípojek 119 488
Délka kanalizačních přípojek v km 1 093
Počet čerpacích stanic 448
Počet čistíren odpadních vod 220

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa