Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2020

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2020): 445

Výroba a dodávka pitné vody 2020
Délka vodovodní sítě v km 9 724
Počet vodovodních přípojek 217 692
Délka vodovodních přípojek v km 2 177
Počet čerpacích stanic 296
Počet vodojemů 1 056
Počet úpraven vod 85
Počet zásobovaných obyvatel 1 160 479
Voda vyrobená v tis. m3 70 500
Celkový počet měřidel 247 532
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 92

ÚV_Hradiště

Odvádění a čištění odpadních vod 2020
Délka kanalizační sítě v km 4 453
Počet kanalizačních přípojek 134 454
Délka kanalizačních přípojek v km 1 345
Počet čerpacích stanic 618
Počet čistíren odpadních vod 213
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 996 066
Počet obyvatel napojených na ČOV 990 560
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 90 272

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa