Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Soutěž profesora Vodičky

Dne 6. prosince byl za účasti zástupců z teplického deníku vylosován vítěz finále Internetové soutěže profesora Vodičky. Celostátním vítězem a týmem mladých vědců profesora Vodičky se tak stal kolektiv 7. třídy ze základní školy v Údlicích na Chomutovsku, který soutěžil pod vedením Mgr. Jiřího Chloupka.

  S profesorem Vodičkou jste soutěžili nejen vy ze severních Čech, kde působí Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ale i žáci z Prahy, Olomoucka, Zlínska, Hradce Králové, Plzeňska, Příbrami, Kladna, Mělníka. Utkalo se celkem 228 třídních kolektivů.

  Během soutěže jste zjišťovali, co všechno se děje s vodou, nenahraditelnou tekutinou a jejími podobami v přírodě. Zároveň vás soutěž přivedla k počítači a naučila vás jak nejlépe nalézt potřebné informace a prostřednictvím elektronické pošty jste odpovídali na všetečné otázky profesora Vodičky. Na nalezení správné odpovědi vám musel stačit týden. Maskot soutěže, profesor Vodička vás seznámil s vodním hospodářstvím a otestoval vaše znalosti z přírodopisu, matematiky, fyziky a chemie. V rámci soutěžního klání jste byli v kontaktu s příslušnou vodohospodářskou společností ze skupiny Veolia Voda, která hodnotila došlé odpovědi. Každá společnost vybrala svého vítěze a všechny nejlepší kolektivy zaslala do finálového slosování.

  Do finále soutěže postoupily všechny kolektivy, které získaly plný počet bodů (70). Celkem 55 názvů kolektivů skončilo ve slosovacím zařízení odkud byl vylosován vítězný kolektiv.

  Za SčVK bojovaly ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334, 8.A pod vedením paní učitelky Martiny Novákové, ZŠ Desná, ul. Krkonošská, 8.A - paní učitelka Romana Jůnová, dva týmy ze ZŠ Novosedlice, Vrchoslavská 88, 7 třída pod vedením pana učitele Martina Hona a 8. třída vedená paní učitelkou Janou Lebrovou, ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363, 7. třída pana učitele J. Chloupka, ZŠChomutov, Havlíčkova 3675, třída 8.B paní učitelky Moniky Panské a ZŚ Karla Čapka 270, Krupka paní učitelky Taťány Zemanové.

  V rámci regionálního kola pod patronátem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. se stal vítězem kolektiv třídy 8.A, 4. ZŠ Kadaňská, Chomutov, pod vedením paní učitelky Martiny Novákové.

  Vítězům blahopřejeme. Ostatním děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci.  Podívejte se na otázky, které museli soutěžící v průběhu sedmi týdnů správně vyřešit:

 

Otázka 1.

Pro cestování a pro navigaci je důležité umět měřit čas. Čas v životě lidí je jedním z nejdůležitějších ukazatelů.
Čas se v minulosti měřil za pomoci slunce, písku a dalších pomůcek či surovin. Dnes měříme čas za pomoci přesných chronometrů (přesné mechanické hodinky), za pomoci křemíkových desek (kmit křemíku pod elektrickým napětím), či dokonce dnes využíváme k měření času atomu, kdy jsou tyto hodiny umístěny v Evropě a jejich naměřený čas se přenáší radiosignálem do tisíců hodin na našich rukou či v našich domovech, školách, veřejných budovách, ale i náměstích a centrech měst.
 

Vaším prvním úkolem je zjistit, zda lidé v minulosti skutečně měřili čas za pomoci vody. A pokud ano, kdy to bylo? Kdo takto měřil čas a jestli na to existovalo nějaké zařízení, jak se toto zařízení jmenovalo. Za každou správně zodpovězenou část naší otázky získáte body.

Otázka 2.

Na výpravu do vzdálených míst, a to nejen do vesmíru je také důležité si přesně připravit svou výstroj a
vybavení. Zde největší roli hraje hmotnost a objem výstroje. Auta, lodě, rakety mají omezený prostor. A nejen prostor. Všechna zařízení, která nás někam dopravují dokážou také uvést jen určitou hmotu. Osobní automobil má například běžně užitečnou hmotnost okolo 480 kilogramů, větší auta uvezou 700 až 1000 kilogramů, dopravní letadlo Airbus unese v oblacích několik tun, raketa také. Proto je potřeba vše náležitě připravit zvážit a změřit. Je mnoho způsobů jak je možné hmotnost spočítat a nemusíme ji hned vážit.
Váhu tedy můžeme spočítat.
 

Vaším druhým úkolem bude zjistit kolik vody má v sobě člověk ve vašem věku, a měli byste dokázat spočítat, kolik je to přesně litrů. Nechceme od vás výpočet, ale spíše vzoreček či formu měření
jak byste to provedli.
Za každou správnou odpověd od nás získáte body.

Otázka 3.

Všichni víme, že vynést něco někam do schodů od nás vyžaduje daleko více energie než dopravit stejně těžké a velké zavazadlo po rovině, a to už nemluvíme a snadnosti dopravit toto zavazadlo z kopce dolů.
Je také známo, že čím výše předmětné zavazadlo dopravujeme tím více energie spotřebujeme. Překonat zemskou přitažlivost představuje pro motory našich dopravních prostředků nemalé nároky na energií a palivo. Letadlo má největší spotřebu paliva a jeho motory běží na plný výkon při startu a při stoupání do letové výšky. Rakety, které opuštějí naší planetu při své cestě do vesmíru spotřebují tisíckrát více paliva
než letadlo. Pro výpočet kolik budeme potřebovat energie je potřeba vědět, jak vysoko budeme stoupat, než překonáme zemskou přitažlivost.
 

Vaším třetím úkolem bude zjistit, které moře slouží k určení nulové hladiny, od které se měří nadmořská výška na celé naší planetě. A myslíte si, že voda je rovná a její hladina je na celé naší
planetě stejně vysoko? Za každou správnou odpověď získáte od nás body.

Otázka 4.

Ne všude existují obchody, kde byste si mohli koupit například potraviny či nápoje. V kosmu kosmonauté zatím nenašli žádné supermarkety, a tak si musí veškeré potraviny a nápoje vozit sebou. Vedle nákladu pomůcek a dalším materiálů je tedy nutné pro řadu výprav připravit i to bez čeho bychom zemřeli. Je nutné vědět kolik čeho člověk potřebuje k přežití. Kolik potřebuje soli, minerálů, bílkovin, vody, a tak dále.
Lidé si musí pro dlouhé výpravy do neznáma, a to nejen mimo naší planetu připravit pečlivě svůj jídelníček,
ale i nápojový lístek. Musí vše pečlivě připravit a spočítat množství. Množství vody na den, na délku výpravy a potom ještě připočítat nějakou rezervu, kdyby došlo k nenadálé situaci a oni museli svou výpravu prodloužit. Příprava cesty do neznáma vyžaduje pečlivost. Každá chyba může lidi stát život.
 

Vaším čtvrtým úkolem bude vypočítat kolik vody vypijete v přestupném roce, když denně vypijete 2,5 litru vody. Doplňujícím výpočtem bude kolik za tuto vodu zaplatíte, když ji budete nakupovat v 1,5 litrových lahvích ve vašem obchodě a kolik za tuto vodu zaplatíte vaší vodárenské společnosti, která dodává vodu až k vám domů.

Otázka 5.

Voda nám může pomoci v naší orientaci v neznámé krajine. Může nám mnohé napovědět do počasí a teplotě. Voda nás může přivést k místům, kde je bohatý život, kde můžeme nalézt pomoc a záchranu.
Lidé vždy osídlovali místa, kudy tekla voda. Budovali si své domovy na březích jezer i moří. I zvířata se vyskytují pouze tam, kde mohou získat vodu ke svému životu. A když se to nezdá neexistuje zatím pro člověka nikde žádný tvor, který by se obešel bez této životodárné tekutiny. Voda to je život.
A proto je nutné o vodě vědět mnohé. Kde ji hledat, jak se k ní chovat, jak s ní hospodařit ...
 

Vaším pátým úkolem bude popsat koloběh vody v přírodě... A pokud budete chtít získat nějaký ten bod navíc, bylo by dobré popsat i putování vody v lidském životě.

Otázka 6.

Člověk využíval v minulosti k pohonu svých výtvorů, které mu měly pomoci různé druhy energií. Jednou z mnoha byl například vítr, který mu poháněl lodě, ale i mlýny či čerpadla. Oheň, který proměňoval kapalinu v plyn (průmyslová revoluce), různé snadno hořlavé kapaliny, jadernou reakci, při které vzniká neuvěřitelné množství energie, například tepla. Teplo člověk dokáže nesnadněji využít k pohonu svých zařízení
a není tomu ani jinak u motorů našich automobilů, letadel či raket. Využít sílu a energii někoho či něčeho jiného než je člověk sám provází lidstvo celou jeho existenci. A protože některé zdroje člověk již takřka vyčerpal musí hledat jiné zdroje. Zdroje, které dokáže člověk obnovit a využívat je tak stále.
 

Profesor Vodička se již připravuje k prvním testům svého kosmického plavidla. A věřte nebo ne, vybral si pro pohon své rakety vodu. Umíme i my už využívat vodu k pohonu například našich automobilů? Jak se těmto motorům říká a na jakém principu pracují? A pokud něco takového existuje, jaký je dopad těchto motorů na životní prostředí.

Otázka 7.

Příprava na výpravu do míst, které je mimo civilizaci se blíží ke konci. Na jedno jsme však zapomněli a tím je nebezpečí, které na nás čeká. Není nutné myslet hned na predátory o velikosti Tyranosaura, nebezpečné paryby jakými jsou žraloci. Či na jakákoliv jiná zvířata. Největším nebezpečím pro člověka je on sám. Jeho imunitní systém nedokáže vzdorovat všemu, stejně jako jeho konstrukce mu dává jasné možnosti,
které je schopný zvládnout. Člověk je jediný tvor na této planetě, který neustále ke své činnosti využívá různé nástroje, který si upravuje potraviny a bez úpravy jen těžko ve zdraví přežije. Člověk má největšího nepřítele v sobě samém, a to ve chvíly, kdy přestane používat svůj rozum a začne sám se sebou
hazardovat a zbytečně se tak ohrožovat.
 

Ve vodě má člověk svého přítele i úhlavního nepřítele. Nejenom, že se může utopit, ale voda mu může přinést řadu těžkých chvilek i tehdy, když se o ni řádně nestará, kdy ji správně neskladuje,
kdy se k ní jako k tekutině života nechová. Dokážete řící, který největší nepřítel člověka ve vodě může žít?
Body navíc můžete získat třeba i tehdy, když nám napíšete, kdy se ve vodě tento predátor, který člověka snadno přemůže, objeví a na co musíme dávat pozor.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa