Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Reklamace

Obdržíte-li fakturu za vodné a stočné, a budete mít pochybnosti o její správnosti, a to proto, že fakturovaná částka je příliš vysoká nebo příliš nízká oproti Vaší běžné spotřebě, věnujte faktuře zvýšenou pozornost a dříve, než nám doklad vrátíte zpět, proveďte kontrolu faktury.

V čem by tato kontrola měla spočívat?

Pokud se Vám zdá nepřiměřeně vysoké fakturované množství v technických jednotkách, tj. m3, zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře, s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. V posledních letech přecházíme na nové typy vodoměrů, které mají válečkové počítadlo, a na tom jsou vidět přímo číslice, takže kontrola stavu vodoměru by Vám, odběratelům, neměla dělat problémy. Pro fakturaci používáme pouze celé m3 a ne desetiny, setiny nebo ještě menší jednotky. Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinou čárkou, rámečkem, nebo barvou číslic - celé m3 jsou černé, menší jednotky červené). Pokud zjistíte, že na vodoměru je vyšší stav, než je uvedeno na faktuře, znamená to, že odečet byl proveden správně
Přes všechny uvedené skutečnosti můžete i nadále pochybovat o fakturovaném množství a o správnosti údajů, které jsou na vodoměru. Vodoměr je měřidlo, které musí vyhovovat předpisům na přesnost měření proteklého množství. Jeho údaje se mohou odchylovat od skutečně proteklého množství v období používání měřidla nejvýše o 5 % při minimálních průtocích, a nejvýše o 2 % při středních a maximálních průtocích. Pokud jste opravdu přesvědčeni, že vodoměr měří více, než skutečně spotřebováváte, je možné podat žádost o úřední přezkoušení správnosti vodoměru.

Přezkoušení správnosti vodoměru

Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace. Tuto zkoušku provede, pokud to vnitřní vodovod umožňuje, Český metrologický institut za přítomnosti provozovatele vodovodu.
Požádáte-li písemně nás, provozovatele vodovodu, o provedení úředního přezkoušení vodoměru, dostaví se k Vám náš pracovník a provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr odešleme k přezkoušení do metrologického střediska.  Pokud budete mít zájem, můžete se úředního přezkoušení osobně zúčastnit. Po přezkoušení je vydán protokol o zkoušce vodoměru, ze kterého je zřejmé, jestli vodoměr požadavkům na přesnost vyhověl nebo nevyhověl.

Pravidla vycházejí z platné legislativy (Vyhláška MZE č.428/2001 Sb.) a jsou následující:

1. Pokud vodoměr při zkoušce vyhoví, platí veškeré náklady, spojené s provedením zkoušky, odběratel, který o ni požádal. Množství fakturované podle údajů vodoměru je tímto výsledkem potvrzeno.

2. Pokud vodoměr při zkoušce nevyhoví, platí zkoušku naše společnost. Množství odebrané vody se určí podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebrané vody podle směrných čísel roční spotřeby uvedených v příloze č.12 Vyhlášky.

Zde ale POZOR !!
Žádost o úřední přezkoušení správnosti je potřeba podat písemně, ale nejpozději při výměně vodoměru.

Přečtěte si platný Reklamační řád v sekci Ke stažení

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa