Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2015

Počet zaměstnanců (k 31.12.2015): 1708

 

Výroba a dodávka pitné vody 2015

Délka vodovodní sítě v km 9 606
Počet vodovodních přípojek 209 546
Délka vodovodních přípojek v km 2 095
Počet čerpacích stanic 290
Počet vodojemů 1 085
Počet úpraven vod 74
Počet zásobovaných obyvatel 1 153 108
Voda vyrobená v tis. m3 72 426
Celkový počet měřidel 228 709
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 88Odvádění a čištění odpadních vod 2015
Délka kanalizační sítě v km 4 315
Počet kanalizačních přípojek 128 258
Délka kanalizačních přípojek v km 1 283
Počet čerpacích stanic 548
Počet čistíren odpadních vod 214
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 950 979
Počet obyvatel napojených na ČOV 940 789
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 94 134

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa