Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nová faktura

nova_fakturaNová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému místu.

První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační údaje, informace o odběrném místě a finální částce za vyúčtování vodného a stočného, včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete informace o nově poskytovaných službách.

 V případě, že jste plátcem záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování Vašich záloh, rozúčtování dle období a sazeb, rozpis daně a také údaje o provedených odpočtech stočného při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19.

  Na stranách tři a čtyři je uveden rozpis Vašich plánovaných záloh, včetně informací o možnostech jejich úhrady, a také všechny kontaktní informace společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  V nové faktuře se již nesetkáte s předvyplněnou poštovní poukázkou A, která byla z nabízených způsobů plateb nejméně využívána a současně byla pro zákazníky nejdražší variantou platby. Důležité upozornění: pro platbu nelze použít terminály umístěné v prostorách České pošty.

Kromě čárového kódu a QR kódu pro platbu mobilním telefonem si i nadále můžete vybrat z dalších možností způsobu úhrady např. převodem z účtu, v hotovosti nebo zavedením sdruženého inkasa SIPO.

 Nezapomeňte, že naše společnost nabízí všem zákazníkům možnost zasílání faktur v elektronické podobě do e-mailové schránky. Faktura v PDF formátu má veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit standardní papírovou verzi. Můžete si zažádat o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické lince 601 267 267, případně 840 111 111 (pro volající z pevné linky), osobně v zákaznickém centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetu.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa