Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Jak platit

Zákazníci mohou uhradit fakturu za odebrané služby několika způsoby.

Základní způsoby úhrady záloh a faktur

 • SIPO – prostřednictví služby České pošty je možné hradit platby po nahlášení spojovacího čísla SIPO přímo na pobočce naší společnosti.

 • Bankovní inkaso – platba na základě požadavku SčVK vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem. Platbu inkasem je možné sjednat přímo na pobočce banky nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. V obou zmíněných případech potřebujete znát kromě údajů o svém účtu následující údaje:

Souhlas s inkasem vázaný na bankovní účet/spojení 3507501/0100.

Četnost čerpání inkasa - závisí na četnosti úhrady záloh a vyúčtování.

Maximální limit čerpání - závisí na výši zálohy nebo vyúčtování. Doporučujeme nastavit 1,5 násobek běžné úhrady, předejdete tím nepříjemnostem spojených s vymáháním platby z důvodu neuskutečněného inkasa.

Výše uvedené způsoby úhrady preferuje většina našich zákazníků, jedná se o nejpohodlnější a nejlevnější způsob úhrady faktur.

 

Další možné způsoby úhrady faktur

 • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu SčVK.

 • Přímo vkladem na účet SčVK 3507501/0100 na každé pobočce Komerční banky.

 • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“.

 • Platba na terminálech SAZKY - výhodou této služby je a nižší 15 ti korunový poplatek, který se nemění v závislosti na výši faktury.
Seznam terminálů SAZKA

 

Prostřednictvím platebních karet

 • Na všech pracovištích zákaznických center SČVK (včetně mobilního ZC) lze platit pouze bezhotovostně bez poplatku prostřednictvím těchto platebních karet:

 

Platba pomocí QR kódu

Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky, u které má zákazník zřízený účet, se načtou informace obsažené v QR kódu, který je vytištěn na faktuře. Výhodou této novinky je poplatek 6 Kč a eliminace možných chyb při zadávání platebních příkazů či vyplňování složenek. Jak lze platbu provést?

 • chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace, o možnostech využití se předem informujte u své banky.

 • prostřednictvím bankomatu pouze pro klienty České spořitelny. V menu platbomatu stačí zvolit „QR kód" a přiložit fakturu ke čtečce.
Nejbližší platbomat najdete na www.csas.cz. Klienti ČS za platbu v platbomatu poplatek 6,- Kč.

 

Platba v hotovosti na ZC není možná

 • V reakci na pandemii  covidu-19 jsme na všech pracovištích zákaznických center SČVK zrušili možnost realizovat platby v hotovosti. Jakoukoliv částku je možné platit kartou, nebo použít některý s ostatních způsobů placení.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa