Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2002

Počet zaměstnaců (k 12/2002): 1980

 

Výroba a dodávka pitné vody

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou: cca 1,1 mil. obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje a další obyvatele z jiných oblastí ČR.

Délka vodovodní sítě: 7 977 km
Délka vodovodních přípojek: 1 053 km
Počet vodovodních přípojek: 164 601 ks
Počet odběrových míst (instalovaných vodoměrů): 170 862 ks
Počet úpraven pitné vody: 48
Počet vodojemů: 942
Počet čerpacích stanic: 572
Výroba vody v roce 2002: 101 029 429 m3

Výroba vody v roce 2002 v největších úpravnách vody:

Úpravny pitné vody Množství vyrobené pitné vody (v m3) Podíl z vody vyrobené SčVK (v %)
Hradiště 20 208 533 20,00
Meziboří 9 198 968 9,11
Bedřichov 6 253 132 6,19
Malešov 5 021 124 4,97
Bílý potok 3 728 557 3,69
Souš 5 531 183 5,47
Žernoseky 3 676 078 3,64

 

 

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na veř. kanalizaci: 886 782
Délka kanalizační sítě: 2 914 km
Délka kanalizačních přípojek: 647 km
Počet kanalizačních přípojek: 89 466 ks
Počet Čistíren odp.vod: 191
Počet čerpacích stanic: 210
Množství vyčištěné odp.vody v roce 2002: 88 219 391m3

Čištěná voda na největších čistírnách v roce 2002


Čistírny odp.vod Množství čištěné odp.vody
(v m3)
Podíl z čištěných vod SčVK
(v %)
Liberec 16 651 008 18,2
Bystřany 10 039 100 11,0
Ústí n L. 9 275 110 10,2
Údlice 6 438 358 7,1

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa