Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2013

Počet zaměstnanců (k 31.12.2013): 1713

 

Výroba a dodávka pitné vody 2013

Délka vodovodní sítě v km 9 428
Počet vodovodních přípojek 207 190
Délka vodovodních přípojek v km 2 072
Počet čerpacích stanic 305
Počet vodojemů 1 106
Počet úpraven vod 70
Počet zásobovaných obyvatel 1 145 776
Voda vyrobená v tis. m3 73 509
Celkový počet měřidel 221 593
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 79 

Odvádění a čištění odpadních vod 2013
Délka kanalizační sítě v km 4 257
Počet kanalizačních přípojek 126 710
Délka kanalizačních přípojek v km 1 267
Počet čerpacích stanic 545
Počet čistíren odpadních vod 216
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 942 106
Počet obyvatel napojených na ČOV 929 126
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 110 792

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa