Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozbor studny - doporučený rozsah

Doporučený rozsah rozboru studny za 1400,- (bez DPH a bez odběru):

  • Fyzikálně-chemické ukazatele: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, CHSK-Mn, pH, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), zákal, železo
  • Mikrobiologické ukazatele: enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C

Rozbor zahrnuje vybrané ukazatele (dokument Adobe PDF)vybrané ukazatele z vyhlášky MZd. č 252/2004 Sb. v platném znění.

Pro objednávku použijte Objednávkový formulář a uveďte do požadovaného rozsahu identifikační kód RS.

Pokud budete požadovat obměnu tohoto rozsahu stanovení, celková výše úhrady bude dle platného ceníku.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa