Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Soutěž o SodaStream

"Faktura e-mailem, služba pro Vás i přírodu"

V případě, že si od 1. ledna do 15. března 2011 zaregistrujete odběr faktury emailem, zařadíme Vás do losování o 21 elegantních přístrojů SodaStream na jednoduchou přípravu domácí sodovky s výběrem až 30 příchutí.

Přístroje podrobně na www.sodastream.cz

Kontaktujte nás na zákaznické lince (840 111 111), v zákaznickém centru (seznam ZC) nebo proveďte registraci přímo ve Vašem zákaznickém účtu na internetu.

 

Podmínky soutěže:

1. Tyto podmínky upravují soutěž "Faktura emailem, služba pro Vás i přírodu" (dále též "Soutěž"), kterou organizuje společnost VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Pařížská 11, 110 00 Praha 1, IČ: 49241214 a registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2098 (dále jen "organizátor").
2. Soutěže se smějí zúčastnit fyzické osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům a právnické osoby, které mají v době trvání Soutěže platnou a účinnou smlouvu o dodávce vody / odvádění odpadních vod s některou dále uvedenou společností skupiny VEOLIA VODA v České republice (dále též "zákazník"): (a) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 256 56 635, (b) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, (c) 1.SčV, a.s., IČ: 47549793, (d) Středočeské vodárny, a.s., IČ: 26196620, (e) MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 61859575, (f) Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 27461211 a (g) VODÁRNA PLZEŇ, a.s., IČ: 25205625 (dále společně jako "společnosti").
3. Soutěž bude probíhat v období 1. ledna 2011 - 15. března 2011, pokud nebude organizátorem stanoveno jinak.
4. Vyhlášení vítězů proběhne 22. března 2011 či nejpozději do 14 dnů od ukončení Soutěže.
5. Princip Soutěže: Společnosti skupiny Veolia Voda nabízí svým zákazníkům možnost nechat si zasílat fakturu za vodné a stočné v elektronické podobě (PDF verzi) na jejich emailovou adresu. Změna fakturace je velmi jednoduchá a to registrací prostřednictvím telefonní zákaznické linky, zákaznického centra nebo webových stránek společnosti. Účastníkem této Soutěže se může stát zákazník některé z uvedených společností skupiny Veolia Voda, který si v uvedeném termínu zaregistruje zasílání faktur v PDF formátu na svoji emailovou adresu, a projeví souhlas s účastí v Soutěži zaškrtnutím políčka "Souhlasím s účastí v Soutěži" při registraci služby elektronické fakturace.
6. Po uplynutí stanoveného soutěžního období budou v každé společnosti určeni tři zákazníci, kteří si službu v daném období zaregistrovali a souhlasili s účastí v Soutěži. Výhercem se stává první, padesátý a stý zákazník, který si od začátku Soutěže zaregistruje zasílání faktur v elektronické podobě u jednotlivé společnosti.
7. Vítězný zákazník obdrží jako výhru 1 ks přístroje SodaStream v hodnotě 1.700,- Kč (tisíc sedm set korun českých) za každý a 1 balení sirupu (500 ml) v hodnotě 450,- Kč (čtyřista padesát korun českých). Celkem se tedy mezi zákazníky rozdělí 21 ks přístrojů a 21 ks sirupů.
8. Organizátor nehradí výdaje a náklady výherců spojené s čerpáním výhry nebo jejím nevyužitím.
9. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za problémy s internetovým připojením, síťovým, hardwarovým či softwarovým vybavením/příslušenstvím znemožňujícím soutěžícím korektní a včasnou účast v Soutěži.
10. Odměny v Soutěži jsou nepřevoditelné a nemohou být směněny zafinanční hodnotu.
11. Organizátor si vyhrazuje právo ze Soutěže vyloučit soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, poskytli nepravdivé či neúplné informace nebo se do jejího průběhu zapojili nelegálním způsobem.
12. V případě, že si výherci výhru nepřevezmou a/nebo neuplatní do 31. července 2011, zaniká jejich nárok na vydání výhry i veškeré další nároky.
13. Soutěž může být bez náhrady zrušena organizátorem, soutěžící v takovém případě nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
14. Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami Soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem pro účely Soutěže. Správcem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa