Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2010 - 2013

2010

V tomto roce byl podepsán Dodatek č.10 nájemní a provozní smlouvy mezi SčVK a SVS. Tento dodatek je splněním požadavku Evropské Unie na uzavření smlouvy s provozovatelem podle nejlepší mezinárodní praxe (Best Internationale Practices).

31. 8. 2010 došlo, po vítězství společnosti v koncesním řízení, k podpisu smlouvy na provozování vodohospodářského majetku v regionu Turnovska a Semilska s Vodohospodářským sdružením Turnov.

Rok 2010 prozkoušel kvalitu podnikání společnosti v několika ohledech. Výkyvy teplot zpočátku roku, velká sněhová nadílka a následné tání prověřily pracovní nasazení provozních pracovníků a rychlost řešení náhradního zásobování.

Ještě intenzivnější nasazení si pak vyžádaly srpnové povodně, které
způsobily škody na vodohospodářském majetku v hodnotě 143 miliónů
korun.

2011

Rok 2011 lze hodnotit jako rok stabilní. Na rozdíl od předchozích let nedošlo na provozovaném území společnosti k žádným katastrofám typu povodní, nadměrného sucha a podobným událostem. Začátek roku, který s sebou přinesl spoustu sněhu a následné výkyvy teplot, prozkoušel provozy společnosti v rychlosti obnovy dodávek vody a odstraňování poruch.

Na Liberecku byl znovu zprovozněn vodovodní přivaděč, který v případě potřeby umožní zásobovat dalších 35 000 obyvatel města Liberce z podzemních zdrojů Dolánky,
Libíč a Lesnovek. Společnosti se zdárně podařilo dokončit rekonstrukci a výstavbu kanalizačních řadů a ČOV, které byly součástí projektu Čistá jezera.

SčVK opět obdržely ocenění Stavba roku za stavbu Varnsdorf-rekonstrukce ČOV. V závěru roku všechny oblasti společnosti prověřil recertifikační audit ISO. Byl obhájen Zlatý certifikát.

V Liberckém kraji se v rámci komunikačních aktivit společnost stala organizátorem předávání cen Křesadlo pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a primátorky města Liberce. Cen pro lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

2012

Silné, dlouhotrvající mrazy zpočátku roku ztrojnásobily počet havárií na vodovodních i kanalizačních řadech. Ve většině případů se podařilo opravit havárie v krátkém časovém intervalu a obnovit tak dodávku vody v tentýž den, kdy byla přerušena. Byl to vstřícný krok
k našim zákazníkům, neboť klimatické podmínky neumožňovaly poskytnout náhradní zásobování prostřednictvím cisteren.

V roce 2012 byla ve společnosti schválena nová kolekce pracovních oděvů respektující požadavky zejména na bezpečnost, pohodlnost oblečení, moderní materiály a kvalitu provedení. Barvy oblečení plně odpovídají grafickému manuálu společnosti.

Společnost nezapomínala ani na svou sociální zodpovědnost, kterou se již několik let prezentuje. V roce 2012 bylo zorganizováno 5 akcí v rámci firemního dobrovolnictví. Ve spolupráci s představiteli Libereckého kraje se společnost již druhým rokem ujala organizace předávání cen dobrovolníkům Křesadlo 2012.

2013

Ve společnosti došlo ke změně na postu generálního ředitele. Do SčVK na tuto funkci nastoupil Ing. Milan Kuchař. V rámci organizačních změn byl vytvořen nový úsek rozvoje a investic.

Byl zorganizován první ročník soutěže zručnosti mezi jednotlivými provozy. Velmi úspěšně si vedli montéři závodu Liberec a závodu Most. I na celostátní soutěži zručnosti při vodohospodářské výstavě v Praze svou dovednost potvrdili a obsadili druhé a třetí místo v soutěži.

Nadační fond Veolia nabídl zaměstnancům již šestý ročník projektu Minigranty, ve kterém se podařilo podpořit 29 dobročinných projektů celkovou částkou 826 577 Kč.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa