Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Inženýrská činnost

Na základě Živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem v Teplicích pod č. j. 9303865Tom, ev. č. 350901-6605-00 mají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oprávnění k investorsko-inženýrské činnosti.
Útvar investic Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pracuje na zabezpečení Investorsko inženýrské činnosti ve vodním hospodářství přes 50 let v rámci začlenění do různých organizací.

Kontakt:

telefonicky: zákaznická linka 601 267 267 nebo 840 111 111
písemně: Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
e-mail: info@scvk.cz

Poskytování služeb :

kKomplexní inženýrsko-investiční služby spojené s přípravou a realizací staveb vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven vod a ostatních vodohospodářských staveb, včetně stavebního dozoru pro samotné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeskou vodárenskou společnost a.s., města, obce a další zákazníky.
V oboru naší činnosti máme výjimečné postavení v tom, že jsme součástí provozní společnosti a při své práci využíváme zkušenosti z provozu vodohospodářských zařízení za účelem snižování nákladů nejen investora, ale i budoucího provozovatele.

Reference :

Vodohospodářská zařízení v celé oblasti, převážně v Ústeckém a Libereckém kraji (vodovody, kanalizace, úpravny vody, ČOV, prameniště) a to jak na nových akcích, tak i na rekonstrukcích. V únoru 2001 jsme byli certifikováni podle ČSN EN ISO 9001 a v říjnu 2003 jsme byli certifikováni podle EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:1996.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa