Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SOS Biodiverzita

Na podzim roku 2010 byla vyhlášena nová výchovně vzdělávací soutěž pro žáky 6. – 8. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.

 

V regionálním kole soutěže "SOS Biodiverzita" zvítězil tým "OSMÁCI" žáků 8.třídy ZŠ Liběšice.

 

Podrobné informace o soutěži naleznete na www.sos-biodiverzita.cz

 

13. prosince budou na stránkách soutěže zveřejněny  výsledky regionálních kol a správné odpovědi na soutěžní otázky a úkoly.

 

15. prosince budou uveřejněny výsledky celostátního kola.
 

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Cílem soutěže je děti na tento problém upozornit a zároveň je informovat o způsobech, kterými lze ztrátu biodiverzity zpomalit.

Prostřednictvím mnoha nelehkých otázek a úkolů se děti seznámí s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování, invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit.


Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa