Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2008

Počet zaměstnanců (k 31.12.2008): 1758
 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2008

Délka vodovodní sítě v km 9 159
Počet vodovodních přípojek 195 742
Délka vodovodních přípojek v km 1 590
Počet čerpacích stanic 340
Počet vodojemů 1 144
Počet úpraven vod 65
Počet zásobovaných obyvatel 1 119 388
Voda vyrobená v tis. m3 86 270
Celkový počet měřidel 204 390
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 87 

Odvádění a čištění odpadních vod 2008
Délka kanalizační sítě v km 3 953
Počet kanalizačních přípojek 119 633
Délka kanalizačních přípojek v km 1 072
Počet čerpacích stanic 413
Počet čistíren odpadních vod 216

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa