Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2014

Počet zaměstnanců (k 31.12.2014): 1715

 

Výroba a dodávka pitné vody 2014

Délka vodovodní sítě v km 9 613
Počet vodovodních přípojek 208 363
Délka vodovodních přípojek v km 2 084
Počet čerpacích stanic 289
Počet vodojemů 1 096
Počet úpraven vod 72
Počet zásobovaných obyvatel 1 144 495
Voda vyrobená v tis. m3 71 662
Celkový počet měřidel 224 429
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 89Odvádění a čištění odpadních vod 2014
Délka kanalizační sítě v km 4 279
Počet kanalizačních přípojek 127 451
Délka kanalizačních přípojek v km 1 275
Počet čerpacích stanic 555
Počet čistíren odpadních vod 215
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 946 493
Počet obyvatel napojených na ČOV 935 011
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 91 278

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa