Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Obecné technické podmínky provozovatele

Dokument : „Obecné technické podmínky pro střety se zařízením, zpracování projektové dokumentace, realizace a kolaudace staveb, vlastníka vodohospodářské infrastruktury: Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen SVS) a provozovatele vodohospodářské infrastruktury: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK)“ je nedílnou součástí všech písemných stanovisek a vyjádření SčVK k existenci sítí, požadavkům napojení na vodovod či kanalizaci, k dokumentaci a realizaci staveb a k činnostem v blízkosti námi provozovaného zařízení.

Tento dokument se vydává za účelem :

a) zabezpečení jednotného konstrukčního řešení a podmínek realizace výstavby vodohospodářských a souvisejících staveb v oblasti dále jen SVS a provozovatele, společnosti jen SčVK.

b) stanovení podmínek pro ochranu provozovaného zařízení při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.

Obecné technické podmínky provozovatele SČVK.pdf

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa