Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Obecné technické podmínky provozovatele

Obecné technické podmínky provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. obsahují závazné právní předpisy, technické normy, obecné technické požadavky na vodohospodářské stavby, technické požadavky na vodovodní a kanalizační přípojky, požadavky na ochranu prostředí kolem vodohospodářských staveb, podmínky pro provádění vodohospodářských staveb, podmínky pro předání vodohospodářských staveb, podmínky pro kolaudace staveb.

Tento dokument se vydává za účelem :

a) zabezpečení jednotného konstrukčního řešení a podmínek realizace výstavby vodohospodářských a souvisejících staveb v oblasti působnosti provozovatele, společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SčVK),

b) stanovení podmínek pro ochranu provozovaného zařízení při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SčVK.

Tento dokument je nedílnou součástí všech písemných stanovisek a vyjádření SčVK k existenci sítí, požadavkům napojení na vodovod či kanalizaci, k dokumentaci a realizaci staveb a k činnostem v blízkosti prostřednictvím SčVK provozovaného zařízení a je k dispozici na webových stránkách společnosti www.scvk.cz.

Obecné technické podmínky provozovatele od 1.1.2021.pdf (1,7 MB)

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa