Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2016

Počet zaměstnanců (k 31.12.2016): 1704

 

Výroba a dodávka pitné vody 2016

Délka vodovodní sítě v km 9 628
Počet vodovodních přípojek 210 974
Délka vodovodních přípojek v km 2 110
Počet čerpacích stanic 292
Počet vodojemů 1 082
Počet úpraven vod 81
Počet zásobovaných obyvatel 1 152 959
Voda vyrobená v tis. m3 71 567
Celkový počet měřidel 233 130
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 89Odvádění a čištění odpadních vod 2016
Délka kanalizační sítě v km 4 335
Počet kanalizačních přípojek 129 325
Délka kanalizačních přípojek v km 1 293
Počet čerpacích stanic 563
Počet čistíren odpadních vod 212
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 950 584
Počet obyvatel napojených na ČOV 942 834
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 95 606

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa