Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přípojky a smlouva

Potrubí_na_úpravně_vody

Vlastnictví vodovodní přípojky

Vlastníkem vodovodní přípojky vybudované před účinností zákona č. 274/2001 Sb., tj. před 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

Vlastníkem přípojky vybudované po 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem popisným/evidenčním nebo k samostatné stavbě se pořizuje jedna přípojka, tj. jeden uzávěr u řadu, jeden fakturační vodoměr. Vlastní odbočení tj. odbočka z řadu příp. navrtávka je prováděna na náklady vlastníka vodovodního řadu.

Vlastnictví kanalizační přípojky

Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované před účinností zákona č. 274/2001 Sb., tj. před 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované po 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem popisným/evidenčním nebo k samostatné stavbě se pořizuje jedna přípojka. Vlastní odbočení tj. odbočka z řadu příp. navrtávka (tlaková kanalizace) je prováděna na náklady vlastníka kanalizačního řadu.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa