Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Žádost o zřízení přípojky

zadost_o_zrizeni_pripojkyVlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod či kanalizaci, musí provozovateli předložit projektovou dokumentaci stavby k vyjádření.

Bez kladného vyjádření SčVK nelze novou vodovodní či kanalizační přípojku realizovat.

Doporučený postup při procesu zřízení přípojky:

1. Odběratel podává žádost o existenci sítí a možnost napojení na VHI a to buď elektronicky, osobně nebo korespondenčně.
2. Na základě vyjádření provozovatele si odběratel nechá vytýčit sítě a zpracovat projektovou dokumentaci dle "Obecných technických podmínek provozovatele - kapitola přípojky".
3. Odběratel podává žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k nové vodovodní či kanalizační přípojce.
4. Odběratel podává žádost o udělení povolení stavby na příslušném úřadě.
5. Odběratel obdrží příslušné povolení stavby vodovodní přípojky a přichází osobně do zákaznického centra sepsat "Žádost o zřízení přípojky".
6. Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:
    -  Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
    -  Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
    -  Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
    -  Vyjádření SčVK k projektové dokumentaci.
    -  Ověřená plná moc (a to i v případě, že je více vlastníků), nevyžaduje se u SJM.
7. Bez platného povolení stavby není možné přistoupit k realizaci přípojky.

Projektová dokumentace na novou vodovodní přípojku musí obsahovat tyto náležitosti:

- technickou zprávu
- výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873
- popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)
- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky
- podélný profil vodovodní přípojky
- kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu
- výkres umístění vodoměrné sestavy
- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)
- ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660

Projektová dokumentace na novou kanalizační přípojku musí obsahovat tyto náležitosti:

- technickou zprávu
- výpočet průtoku odpadních vod dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760
- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky
- podélný profil kanalizační přípojky
- kladečské schéma kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
- výkres umístění domovní revizní šachty
- stavební výkres domovní revizní šachty (v případě, že kanalizační přípojka není napojena do revizní šachty)
- ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6760

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa