Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2004

Počet zaměstnaců (k 12/2004): 1874
k poměrnému nárůstu počtu zaměstnanců došlo začleněním společnosti VAK Turnov do společnosti

 

Výroba a dodávka pitné vody 2004
Délka vodovodní sítě v km 8 579
Počet vodovodních přípojek 178 969
Délka vodovodních přípojek v km 1 253
Počet čerpacích stanic 604
Počet vodojemů 1 131
Počet úpraven vod 72
Počet zásobovaných obyvatel 1 101 280
Voda vyrobená v mil. m3 97, 205
Celkový počet měřidel 187 161
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 111Odvádění a čištění odpadních vod 2004
Délka kanalizační sítě v km 3 567
Počet kanalizačních přípojek 108 005
Délka kanalizačních přípojek v km 863
Počet čerpacích stanic 295
Počet čistíren odpadních vod 207

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa