Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2022

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2022): 573

Výroba a dodávka pitné vody 2022
Délka vodovodní sítě v km 9 767
Počet vodovodních přípojek 220 897
Délka vodovodních přípojek v km 2 209
Počet čerpacích stanic 280
Počet vodojemů 1 031
Počet úpraven vod 85
Počet zásobovaných obyvatel 1 153 891
Voda vyrobená v tis. m3 67 936
Celkový počet měřidel 247 710
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 89

ČOV_Údlice

Odvádění a čištění odpadních vod 2022
Délka kanalizační sítě v km 4 486
Počet kanalizačních přípojek 136 931
Délka kanalizačních přípojek v km 1 369
Počet čerpacích stanic 632
Počet čistíren odpadních vod 217
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 991 677
Počet obyvatel napojených na ČOV 986 947
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 88 936

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa