Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kolaudace přípojky

Doklady potřební k udělení souhlasu s uvedením do provozu

Vodovodní přípojka

- dokumentace skutečného provedení přípojky
- revize vodovodní přípojky
- tlaková zkouška
- atesty použitých materiálů
- geodetické zaměření přípojky
- fotodokumentace - je vhodná
- montážní list vodoměru
- odběratelská smlouva

Kanalizační přípojka

- dokumentace skutečného provedení přípojky
- revize kanalizační přípojky
- tlaková zkouška u tlakových a podtlakových systémů
- atesty použitých materiálů
- geodetické zaměření přípojky
- fotodokumentace místa napojení na stoku nebo kamerová prohlídka stoky v místě napojení
- odběratelská smlouva

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa