Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Co obsahuje cena vody

Co všechno platíme ve vodném a stočném?

Ceny za vodné a stočné zůstávaly před listopadovou revolucí desítky let na stejné úrovni. Rozdíly mezi skutečnými náklady a poplatky byly hrazeny ze státního rozpočtu (tedy z našich daní). Po roce 1990 započala náprava s cílem postupného dosažení reálných cen a odstranění plošných dotací.

S ohledem na sociální únosnost byly ještě tři roky poskytovány posupně se zmenšující dotace na provoz vodovodů a kanalizací, ale od roku 1994 již stát provozní náklady nedotuje.Dnešní ceny odrážejí skutečné provozní náklady, ale stále nepokrývají potřebné investiční výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

I přes velké zvýšení vodné a stočné představuje v celkových výdajích rodin asi jedno procento. Litr balené vody v obchodě stojí přes deset korun a stejně kvalitní voda z kohoutku příjde na zhruba pět haléřů.

Vodné a stočné není cenou, kterou by reguloval trh. Její výše se stanoví kalkulací v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Do ceny mohou být promítnuty jen oprávněné náklady a přiměřený zisk, je tedy mylná představa, že provozovatel si může sám zcela libovolně určit cenu vodného a stočného.

Co vše se promítá do celkové ceny vody?
Charakteristický je především výrazný podíl nákladových položek (opravy a odpisy, případně nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury). Souhrn těchto položek představuje více než 40% ceny. Vzhledem ke stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tato položka do budoucna klesala.Spíše naopak, protože s přijetím do EU přijala ČR závazek na vybudování a rekonstrukci čistíren odpadních vod ve více než 500 lokalitách.

Z dalších nákladů tvoří významnou část náklady na přímý materiál (poplatky za nákup surové vody, náklady na elektrickou energii, chemikálie atd.). U kanalizací jsou to poplatky za vypouštění odpadních vod a nemalou položku tvoří i služby. Cenu zatěžuje i DPH, které od 1.ledna 2008 vzrostlo z 5% na 9%, od 1.ledna 2010 na 10% a od 1. ledna 2013 až na 15%.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa