Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozování průmyslových vodovodů a kanalizací

Provozování průmyslových vodovodů a kanalizací, průmyslových čistíren odpadních vod a úpraven vod

Kontakty:

telefonicky: zákaznická linka 601 267 267 nebo 840 111 111
písemně: Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
e-mail: info@scvk.cz

 

Ve spolupráci s naším akcionářem Veolia Voda nabízíme komplexní nabídku služeb. Jde především o tyto služby průmyslovým podnikům:

1. Analýza výchozího stavu

2. Návrh technicko-ekonomického řešení a financování

3. Realizace a řízení projektu

4. Dlouhodobé provozování

5. Optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů

 

Průmyslovými partnery Severočeských vodovodů a kanalizací jsou kupříkladu:

 

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 

• největší a nejúspěšnější výrobce skla a jeho aplikací v České republice

V roce 2000 společnost vynaložila veliké investice do nové výrobní linky. Část nového provozu vyžaduje ultračistou vodu na mytí skel, jejíž výrobu zajišťuje jednotka reverzní osmózy, která byla navržena a instalována belgickou firmou IBTV, pobočkou Vivendi Water Systems.

Smlouva mezi Glaverbelem Czech a Severočeskými vodovody a kanalizacemi byla uzavřena na poskytování těchto služeb:

• pravidelná údržba dle podmínek smlouvy
• opravy poruch
• laboratorní analýzy
• provozní a technická výpomoc se zařízením pro reverzní osmózu

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, systém plateb je založen na sazbách.

 

SPOLCHEMIE, a.s.

• jeden z hlavních výrobců chemických a metalurgických výrobků v České republice

Smlouva mezi SPOLCHEMIÍ a Severočeskými vodovody a kanalizacemi byla uzavřena na poskytování těchto služeb:

• výstavba přípojky výstupu odpadních vod z areálu SPOLCHEMIE a sítí městské kanalizace Ústí nad Labem
• transfer čištěné odpadní vody a její vyčištění v biologické čistírně odpadních vod v Ústí nad Labem
• rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod

Smlouva je uzavřena na 10 let.

 

VÚAB Pharma a.s.

• inovativní farmaceutická společnost zabývající se výzkumem, výrobou, obchodem a distribucí široké škály léčiv. Díky své vysoké produkci zaujímá významnou roli na světovém trhu.

Smlouva mezi VÚAB Pharma a.s. a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. byla uzavřena na poskytování těchto služeb:

• provoz a údržba mechanického a anaerobního čištění na čistírně odpadních vod pro potřeby VÚAB Pharma a.s.
• transfer předčištěných odpadních vod do městské čistírny odpadních vod

Smlouva je uzavřena na 10 let počínaje rokem 2000.

 

Devro, s.r.o.

• člen mezinárodní společnosti Devro - Teepak působící na 4 kontinentech a ve 24 zemích světa a světové jedničky ve výrobě obalů pro potravinářský průmysl.

Klíčovým produktem Devro, s.r.o. jsou jedlá střívka na uzenářské produkty. Pobočka v Jilemnici je zaměřena především na výrobu kolagenních obalů. 

Smlouva se Severočeskými vodovody a kanalizacemi byla uzavřena na provozování těchto služeb:

• provoz a údržba chemické a biologické čistírny odpadních vod ve vlastnictví Devro, s.r.o.
• svod vod z města Jilemnice do biologické čistírny odpadních vod 
• provozování vodohospodářského majetku (úpravny pitné vody a rozvodů pitné vody) pro potřebu Devro s.r.o.

Smlouva je uzavřena na 10 let. Do Severočeských vodovodů a kanalizací přešlo 12 zaměstnanců společnosti Devro.

 

další společnosti: Baltaxia, SITA CZ ...

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa