Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projekty EU

opz_eu

Projekt
Vzdělávání zaměstnanců SčVK; CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013657 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zaměstnanců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

 

Projekt
Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu ANTIVIRUS A, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999.
Příspěvek byl hrazen z evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na zaměstnanost v České republice.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa