Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2017

Počet zaměstnanců (k 31.12.2017): 1714

 

Výroba a dodávka pitné vody 2017

Délka vodovodní sítě v km 9 648
Počet vodovodních přípojek 211 888
Délka vodovodních přípojek v km 2 119
Počet čerpacích stanic 293
Počet vodojemů 1 069
Počet úpraven vod 81
Počet zásobovaných obyvatel 1 150 977
Voda vyrobená v tis. m3 72 015
Celkový počet měřidel 235 673
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 89


ČOV Bystřany v roce 2017

Odvádění a čištění odpadních vod 2017
Délka kanalizační sítě v km 4 350
Počet kanalizačních přípojek 130 201
Délka kanalizačních přípojek v km 1 302
Počet čerpacích stanic 574
Počet čistíren odpadních vod 211
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 951 061
Počet obyvatel napojených na ČOV 944 037
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 101 296

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa