Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Služby

Nabídka služeb SčVK v regionech Ústeckého a Libereckého kraje:

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • provozování průmyslových vodovodů a kanalizací
 • provozování průmyslových čistíren odpadních vod a úpraven vod
 • rozbory pitných a odpadních vod
 • investorsko-inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • projektová činnost ve výstavbě vodohospodářských staveb
 • čištění kanalizací
 • revize kanalizací kamerovými vozy
 • vyhledávání poruch vodovodů měřícím vozem
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • vyvážení a likvidace tekutých odpadů
 • zahušťování čistírenských kalů
 • poradenství ve vodohospodářské činnosti
 • montáž měřidel vody
 • silniční motorová doprava osobní-vnitrostátní příležitostná
 • silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní
 • montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • ubytování v rekreačních zařízeních (Penzion Vodárna Bedřichov)

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa