Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) je provozní společností, jejímž posláním je provozovaní vodárenské infrastruktury v severních Čechách.

Jako většinový vlastník servisní společnosti (SčS) zajišťuje provozování vodohospodářského majetku. Péči o tento majetek a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Všechny tyto činnosti jsou prováděny efektivně a v souladu s požadavky legislativy, vlastníků, odběratelů a zákazníků.

SčVK je moderní, dynamicky se rozvíjející společností, která se svými výsledky řadí ke špičce vodárenství v ČR. Společnost zásobuje pitnou vodou 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost má 358 zaměstnanců a provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi.

Společnost provozuje vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti a.s., VHS Turnov a města Roztoky. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody.

Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Spokojenost zákazníka si každoročně ověřuje prováděním Průzkumy spokojenosti. Vysokou kvalitu poskytovaných služeb dokládá i diamantový certifikát dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001.

Na konci roku 2018 a začátku roku 2019 došlo ke změnám, kdy Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS) nabyla majoritní podíl ve společnosti SčVK vlastnící také 100% podíl ve společnosti Mateotech s.r.o. SVS bude u společností SVS, SčVK, Mateotech uplatňovat jednotné řízení, které by mělo být realizováno prostřednictvím koncernových politik. 


Koncernová deklarace:
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, ("Společnost") je členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož řídící osobou je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550. Vedle Společnosti je další řízenou osobou společnost Mateotech s.r.o., IČO: 294 15 560, Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č.ú.: 507501/0100

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa