Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2003

Počet zaměstnaců (k 12/2003): 1860

 

Výroba a dodávka pitné vody 2003
Délka vodovodní sítě v km 8 644
Počet vodovodních přípojek 173 991
Délka vodovodních přípojek v km 1 135
Počet čerpacích stanic 642
Počet vodojemů 1 136
Počet úpraven vod 72
Počet zásobovaných obyvatel 1 097 675
Voda vyrobená v mil. m3 102, 998
Celkový počet měřidel 185 263
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 112Odvádění a čištění odpadních vod 2003
Délka kanalizační sítě v km 3 465
Počet kanalizačních přípojek 100 076
Délka kanalizačních přípojek v km 708
Počet čerpacích stanic 251
Počet čistíren odpadních vod 195

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa