Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Aktuální soutěž

Příběh CANDÁTA ZOUBKA

Zakladatelé Nadačního fondu Severočeská voda kterými jsou Severočeská vodárenská společnost a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v letošním roce oslavují 30. výročí svého založení.

Nadační fond Severočeská voda by v této souvislosti rád pozdvihl význam vody pro život všech živočichů a rostlin a připravil pro školní družiny soutěž s názvem PŘÍBĚHY CANDÁTA ZOUBKA.

Úkolem žáků bude navázat na první předepsaný odstavec, vymyslet a nakreslit příběh candáta Zoubka a vedle obrázků příběh popsat.

Candat_Zoubek

Podmínky soutěže:
- Soutěže se mohou zúčastnit žáci 2. a 3. tříd všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny.
- Pomoc staršího spolužáka nebo dospělé osoby při vymýšlení příběhu je povolena.
- Výtvarnou techniku si mohou děti libovolně zvolit, fantazii se meze nekladou. Příběh může být rozkreslen až na čtyři strany A4.
- Tvořte pouze na přiložené archy. Můžete a nemusíte využít všechny. Listy očíslujte.
- Zaslané práce se nevracejí.
- Vyplňte registrační list, společně s příběhem ho vložte do připravené obálky a zašlete zpět.
- Odesláním obálky do soutěže účastník souhlasí se zveřejněním práce a údajů o autorství při veřejné prezentaci soutěže.
- Do soutěže zašlete vždy jeden příběh za jedno oddělení školní družiny. Vaše díla neposílejte v elektronické podobě!

Uzávěrka soutěže: 14. dubna 2023

Kontakt:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Hana Štěpánková, útvar komunikace a marketingu,
tel. 604 114 254 nebo 417 808 399, e-mail: hana.stepankova@scvk.cz

Vyhodnocení soutěže:
- Vyhodnocení se uskuteční při příležitosti Dne Země.
- Z došlých příběhů vybere správní rada Nadačního fondu Severočeská voda ve dnech 17. - 19. dubna 2023 ty nejzdařilejší, které budou odměněny a vystaveny na webových stránkách společností – www.nfsv.cz, www.scvk.cz a www.svs.cz.
- Výherce budeme informovat telefonicky 21. dubna 2023
- Na nejlepší práce čekají báječné odměny!

Candát_Zoubek_vyhlášení_soutěže.pdf

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa