Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rekonstrukce přípojky

Rekonstrukce_přípojkyVlastník nemovitosti, který se rozhodne realizovat úpravy na stávající vodovodní či kanalizační přípojce či na stávajícím vnitřním rozvodu, musí provozovateli předložit projektovou dokumentaci stavebních úprav k vyjádření.

Obnova, úpravy, udržovací práce na stávající vodovodní či kanalizační přípojce, jsou prováděny vždy na náklady vlastníka přípojky dle platného ceníku provozovatele.

Bez kladného vyjádření SčVK nelze úpravy na stávající vodovodní či kanalizační přípojce či úpravy na vnitřním vodovodu či kanalizaci realizovat.

V případě, že se úpravou mění stávající stav přípojky (dimenze, délky, dispoziční řešení) bude projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení.

V případě, že se úpravou nemění stávající stav přípojky (dimenze, délky, dispoziční řešení) a příslušný stavební úřad rozhodne o povolení stavby formou udržovacích prací (dle § 3, odst.4 zákona č. 183/2006 Sb.- stavební zákon: "Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost."), nemusí být (pouze v tomto případě) projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nicméně záměr udržovacích prací musí být vždy předložen provozovateli ke schválení.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa