Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Historie

Společnost vznikla k 1. 10. 1993 rozdělením státního podniku Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, podle privatizačního projektu, na dvě akciové společnosti. A to Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice (SčVK) jako provozní společnost a Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice (SVS) jako společnost vlastníků. Zbytkový státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace zanikl v roce 1996.

Základem transformace bylo rozdělení celkového majetku státního podniku ve výši 9 379 mil.Kč. Tento majetek přešel na Fond národního majetku ČR.

SčVK získaly majetek ve výši 656 mil. Kč, který zahrnoval prostředky potřebné k provozu infrastrukturálního majetku. Do funkce generálního ředitele akciové společnosti byl dne 1. 10. 1993 jmenován Ing. Josef Šverma.

SčVK z počátku svého působení provozovaly vodohospodářský majetek prostřednictvím 9 závodů s 2798 zaměstnanci.

Pitná voda byla vyráběna na úpravnách vody, distribuována prostřednictvím 6 974 km hlavních vodovodních řadů, 149 061 vodovodních přípojek v celkové délce 1 199 km, 544 čerpacích stanic a 989 vodojemů o celkové kapacitě 596 595 m3.

Odpadní voda byla odváděna 2 429 km kanalizačních řadů, 81 443 kanalizačních přípojek o celkové délce 578 km. Odpadní vody byly čištěny v 84 čistírnách odpadních vod.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa