Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2012

Počet zaměstnanců (k 31.12.2012): 1725
 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2012

Délka vodovodní sítě v km 9 392
Počet vodovodních přípojek 206 238
Délka vodovodních přípojek v km 2 192
Počet čerpacích stanic 327
Počet vodojemů 1 125
Počet úpraven vod 69
Počet zásobovaných obyvatel 1 133 015
Voda vyrobená v tis. m3 76 776
Celkový počet měřidel 217 377
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 80 

Odvádění a čištění odpadních vod 2012
Délka kanalizační sítě v km 4 162
Počet kanalizačních přípojek 125 640
Délka kanalizačních přípojek v km 1 273
Počet čerpacích stanic 523
Počet čistíren odpadních vod 218

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa