Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2005

Počet zaměstnaců (k 31.12.2005): 1846
v souladu s dokumentem Strategie společnosti do roku 2008 došlo k plánovanému snížení počtu zaměstnanců o 1,5%

 

Výroba a dodávka pitné vody 2005
Délka vodovodní sítě v km 8 838
Počet vodovodních přípojek 207 255
Délka vodovodních přípojek v km 1 713
Počet čerpacích stanic 642
Počet vodojemů 1 155
Počet úpraven vod 59
Počet zásobovaných obyvatel 1 104 146
Voda vyrobená v mil. m3 92, 356
Celkový počet měřidel 189 718
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 106Odvádění a čištění odpadních vod 2005
Délka kanalizační sítě v km 3 765
Počet kanalizačních přípojek 105 372
Délka kanalizačních přípojek v km 804
Počet čerpacích stanic 352
Počet čistíren odpadních vod 201

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa