Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2019

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2019): 407

Výroba a dodávka pitné vody 2019
Délka vodovodní sítě v km 9 705
Počet vodovodních přípojek 215 962
Délka vodovodních přípojek v km 2 160
Počet čerpacích stanic 295
Počet vodojemů 1 064
Počet úpraven vod 83
Počet zásobovaných obyvatel 1 159 107
Voda vyrobená v tis. m3 71 783
Celkový počet měřidel 242 501
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 92

Vodojem_Nudvojovice

Odvádění a čištění odpadních vod 2019
Délka kanalizační sítě v km 4 426
Počet kanalizačních přípojek 133 241
Délka kanalizačních přípojek v km 1 332
Počet čerpacích stanic 604
Počet čistíren odpadních vod 216
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 952 321
Počet obyvatel napojených na ČOV 946 755
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 91 433

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa