Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2018

Počet zaměstnanců (k 31.12.2018): 1744

Výroba a dodávka pitné vody 2018
Délka vodovodní sítě v km 9 670
Počet vodovodních přípojek 213 489
Délka vodovodních přípojek v km 2 135
Počet čerpacích stanic 301
Počet vodojemů 1 071
Počet úpraven vod 83
Počet zásobovaných obyvatel 1 152 518
Voda vyrobená v tis. m3 73 121
Celkový počet měřidel 237 963
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 90

COV_Liberec_1

Odvádění a čištění odpadních vod 2018
Délka kanalizační sítě v km 4 286
Počet kanalizačních přípojek 131 714
Délka kanalizačních přípojek v km 1 317
Počet čerpacích stanic 585
Počet čistíren odpadních vod 213
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 951 761
Počet obyvatel napojených na ČOV 945 276
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 87 762

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa