Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2011

Počet zaměstnanců (k 31.12.2011): 1734
 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2011

Délka vodovodní sítě v km 9 335
Počet vodovodních přípojek 201 364
Délka vodovodních přípojek v km 1 775
Počet čerpacích stanic 333
Počet vodojemů 1 133
Počet úpraven vod 69
Počet zásobovaných obyvatel 1 136 172
Voda vyrobená v tis. m3 78 889
Celkový počet měřidel 211 988
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 83 

Odvádění a čištění odpadních vod 2011
Délka kanalizační sítě v km 4 120
Počet kanalizačních přípojek 126 401
Délka kanalizačních přípojek v km 1 105
Počet čerpacích stanic 492
Počet čistíren odpadních vod 219

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa