Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2021

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2021): 445

Výroba a dodávka pitné vody 2021
Délka vodovodní sítě v km 9 741
Počet vodovodních přípojek 219 326
Délka vodovodních přípojek v km 2 193
Počet čerpacích stanic 280
Počet vodojemů 1 042
Počet úpraven vod 85
Počet zásobovaných obyvatel 1 155 701
Voda vyrobená v tis. m3 68 610
Celkový počet měřidel 249 937
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 93

ČOV_Bystřany

Odvádění a čištění odpadních vod 2021
Délka kanalizační sítě v km 4 466
Počet kanalizačních přípojek 135 744
Délka kanalizačních přípojek v km 1 357
Počet čerpacích stanic 628
Počet čistíren odpadních vod 216
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 992 298
Počet obyvatel napojených na ČOV 987 054
Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 97 359

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa