Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2006

Počet zaměstnaců (k 31.12.2006): 1800
v souladu s dokumentem Strategie společnosti do roku 2008 došlo k plánovanému snížení počtu zaměstnanců o 2,439%

 

Výroba a dodávka pitné vody 2006
Délka vodovodní sítě v km 8 923
Počet vodovodních přípojek 182 324
Délka vodovodních přípojek v km 1 280
Počet čerpacích stanic 653
Počet vodojemů 1 161
Počet úpraven vod 59
Počet zásobovaných obyvatel 1 105 489
Voda vyrobená v mil. m3 93, 983
Celkový počet měřidel 191 472
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 115


 

Odvádění a čištění odpadních vod 2006
Délka kanalizační sítě v km 3 800
Počet kanalizačních přípojek 106 412
Délka kanalizačních přípojek v km 807
Počet čerpacích stanic 375
Počet čistíren odpadních vod 206

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa