Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace

Předání geodetické dokumentace je nutnou podmínkou pro převzetí zařízení do provozování.

Skutečné zaměření staveb, které má návaznost na zápis do evidence katastru nemovitostí se řídí příslušnými předpisy ČUZK.

Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou vydány za účelem zabezpečení jednotného a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti působnosti SVS a provozovatele SčVK.

Podmínky zpracování geodetické dokumentace.pdf

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa