Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pravidla chování 3. stran

NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY SEVEROČESKÁ VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP.

Tato Pravidla chování jsou souborem závazných podmínek pro provádění veškerých činností smluvních partnerů společností skupiny SEVEROČESKÁ VODA na pracovištích společností skupiny SEVEROČESKÁ VODA. Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance smluvních partnerů včetně zaměstnanců subdodavatelů smluvních partnerů, jakož i osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí služeb (dále jen zaměstnanci smluvního partnera). Statutární zástupci společností skupiny SEVEROČESKÁ VODA nejsou oprávněni dále zužovat rozsah odpovědnosti smluvních stran či snižovat závaznost jednotlivých podmínek Pravidel. V rámci smluvních vztahů musí být ve smluvní dokumentaci vždy garantována povinnost Smluvních partnerů přenést v plném rozsahu závazky i na veškeré dodavatele či subdodavatele smluvních partnerů.

Pravidla chování 3.stran

Pravidla chování 3.stran

382,9 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a upravení způsobu koordinace bezpečnostních a dalších opatření k zajištění předmětných oblastí na pracovištích společností skupiny.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa