Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zrušení přípojky

Zrušení_přípojkyZrušení vodovodní přípojky (zrušení odběrového místa)

Za zrušení vod. přípojky je považováno fyzické odpojení od hlavního řadu, přičemž za fyzické odpojení je považováno :

- zaslepení navrtávacího pasu zátkou

- sundání navrtávacího pasu a nahrazení opravným třmenem

V místě napojení přípojky na vodovodní řad budou výkopové práce prováděny ručně (na náklady vlastníka přípojky).

Postup:

1) Před zrušením vod. přípojky požádá písemně vlastník vodovodní přípojky o zrušení.

2) Provoz vodovodů obeznámí žadatele s podmínkami zrušení (včetně cenové kalkulace).

3) Před zrušením přípojky vlastník přepojené nemovitosti podá výpověď smlouvy o dodávce vody.

V místě napojení přípojky na kanalizaci budou výkopové práce prováděny ručně (na náklady investora).

Zrušení kanalizační přípojky (zrušení odběrového místa)

Za zrušení kanalizační přípojky je považováno fyzické odpojení od hlavního řadu, přičemž za fyzické odpojení je považováno :

- zaslepení pomocí krátké sanační vložky (bezvýkopová metoda)

- zaslepení odbočení otevřeným výkopem

- v případě tlakové kanalizační přípojky sundáním navrtávacího pasu a nahrazení opravným třmenem.

- v případě podtlakové kanalizační přípojky demontáž technologie domovní šachty a osazení zátky na koncové části podtlakového potrubí.

V místě napojení přípojky na kanalizaci budou výkopové práce prováděny ručně (na náklady vlastníka přípojky).

Postup:

1) Před zrušením kan. přípojky požádá písemně vlastník kanalizační přípojky o zrušení.

2) Provoz kanalizací obeznámí žadatele s podmínkami zrušení (včetně cenové kalkulace).

3) Před zrušením přípojky vlastník přepojené nemovitosti podá výpověď smlouvy o odvádění OV.

Způsob zaslepení ve stoce bude dohodnut a prováděn provozovatelem kanalizace případně jinou odbornou firmou, ale po odsouhlasení a následné kontrole provozovatele kanalizace.

Před demolicí objektu požádá majitel o vyjádření provozovatele. Nefunkční potrubí přípojek je nutné po jejich odpojení v celé délce odstranit nebo zaplnit betonem nebo popílko-cementovou směsí.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa