Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2010

Počet zaměstnanců (k 31.12.2010): 1734
 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2010

Délka vodovodní sítě v km 9 259
Počet vodovodních přípojek 202 316
Délka vodovodních přípojek v km 1 923
Počet čerpacích stanic 339
Počet vodojemů 1 136
Počet úpraven vod 69
Počet zásobovaných obyvatel 1 136 710
Voda vyrobená v tis. m3 81 678
Celkový počet měřidel 209 068
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 84 

Odvádění a čištění odpadních vod 2010
Délka kanalizační sítě v km 4 031
Počet kanalizačních přípojek 123 966
Délka kanalizačních přípojek v km 1 126
Počet čerpacích stanic 477
Počet čistíren odpadních vod 222

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa