Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok 2007

Počet zaměstnaců (k 31.12.2007): 1749
k 1.1.2008 došlo k navýšení počtu zaměstnanců v souladu s fůzí se společnosti Hydria, spol. s r.o.

 

 

Výroba a dodávka pitné vody 2007

Délka vodovodní sítě v km 9 096
Počet vodovodních přípojek 192 425
Délka vodovodních přípojek v km 1 353
Počet čerpacích stanic 359
Počet vodojemů 1 146
Počet úpraven vod 75
Počet zásobovaných obyvatel 1 106 483
Voda vyrobená v mil. m3 89, 941
Celkový počet měřidel 197 803
Specifická spotřeba v l/obyv. a den 114 

Odvádění a čištění odpadních vod 2007
Délka kanalizační sítě v km 3 928
Počet kanalizačních přípojek 110 010
Délka kanalizačních přípojek v km 898
Počet čerpacích stanic 388
Počet čistíren odpadních vod 215

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa