Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodní kufřík

"Tajemství vody" - učební a metodická pomůcka

 

Pedagogický kufřík byl sestaven pro učitele 5. a 6. tříd (s využitím od 4. do 9. třídy) a splňuje 4 základní principy:

  • Pedagogická kvalita kufříku se zaručením bezpečnosti práce a respektováním prostředí.
  • Možnost výběru způsobu využití pomůcky v jednotlivých hodinách.
  • Variabilita pomůcky - systém "Učení hrou".
  • Návaznost na téma voda v ostatních vyučovacích předmětech.

Pomocí čtyřiceti pokusů a demonstračního obrazu objeví žáci tajemství koloběhu vody v přírodě. Na základě získaných znalostí mohou srovnávat základní principy, jako jsou Archimédův zákon, tři skupenství vody, pojem pH a tvrdost vody. Interaktivní charakter pokusů umožňuje dětské paměti jednoduché osvojení komplexních informací

Seznamte se s užitečnou pomůckou pro školy. Na stránkách www.vodnikufrik.cz najdete popis, obsah i jednotlivé úlohy.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa