Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Některá z postižených pramenišť již mají vodu pitnou

7. června 2013

aktuálně: 7. června - 10 hodin Obec Kotelice na Litoměřicku, Březí – Pohoří a část Kojetic v okrese Ústí nad Labem mají znovu obnovenu dodávku pitné vody. Tamní prameniště byla vyčištěna a pitná voda v domácnostech těchto obcí nyní odpovídá ve všech parametrech legislativě.

Voda z vodovodních řadů je po celou dobu povodní pitná

Dodávaná voda z hlavních zásobních vodovodních řadů je pitná. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) po celou dobu povodní dodávají kvalitní pitnou vodu. Obyvatelé měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnice nad Labem a dalších v celém Ústeckém kraji, se nemusejí obávat o kvalitu pitné vody dodávané do jejich domácností.

Nadále zůstávají znečištěna pouze některá lokální prameniště

Silné deště v uplynulých dnech znečistily pouze lokální prameniště. Dvě z postižených pramenišť se podařilo vyčistit a znovu zprovoznit dodávku vody. Nadále jsou zásobovány pitnou vodou prostřednictvím cisteren níže uvedené oblasti. Tamní voda není vhodná ke konzumaci ani k osobní hygieně. V okrese Ústí nad Labem se jedná o obec Malečov V okrese Děčín jsou to obce Víska pod Lesy, Starý Šachov a Jílové – Rybníček. Na Litoměřicku je nevhodná kvalita vody v obcích: Horní Vysoké, Levín, Leská a prameniště Mentaurov. V okrese Teplice jsou to obce Červený Újezd, Tvrdín, Chouč, Mirošovice, Kučlín, Mukov, Mrzlice, Hrobčice, Měrunice a Razice. Obyvatelé těchto obcí, kteří mají vodu z lokálních pramenišť, jsou informováni o nevhodnosti použití vody.

Odpadní voda

Dle ústupu vody v jednotlivých lokalitách a poklesu hladiny vodních toků se postupně znovu zprovozňují jednotlivé čerpací stanice odpadních vod a čistírny odpadních vod (ČOV). Zaměstnanci společnosti při avizovaném zvýšení hladiny řek demontovali technologické celky na ČOV za účelem minimalizace škod a možného urychlení obnovení provozu. Povodně si vyžádaly přerušení provozu na více než 20 ČOV a cca 50 čerpacích stanic odpadních vod v rámci provozovaného území SčVK.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa