Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dodávka pitné vody je v obou krajích plynulá

16. března 2020

Spustili jsme nouzový režim fungování společnosti s cílem zajistit plynulou dodávku pitné vody při zachování bezpečnosti zaměstnanců.

V návaznosti na vydání mimořádných opatření vlády a vyhlášení nouzového stavu pro Českou republiku společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dnes přistoupila spolu se společností Severočeská servisní a.s. k nastavení nouzového režimu v rámci fungování zaměstnanců společností, jehož cílem je zajistit plynulou dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod při zachování bezpečnosti všech zaměstnanců.

"Všechny základní činnosti společností jsme si nastavili tak, abychom minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky a zároveň i mezi sebou. Jen tak můžeme snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy. Našim cílem je dodržet plynulé zásobování a zároveň chránit zdraví našich zaměstnanců," uvedl David Votava generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Prioritou je dodávka kvalitní pitné vody, která odpovídá ve všech parametrech předepsané legislativě, pro 1 159 107 obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. V této souvislosti SčVK ubezpečují, že dodávaná pitná voda do Vašich domácností vždy odpovídá předepsaným limitům, je hygienicky zabezpečená a není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou. Při výrobě pitné vody z vody surové probíhají základní procesy úpravy surové vody, například koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením, při kterých dochází k odstranění virů a bakterií. Zaměstnanci obsluhující úpravny vod a čistírny odpadních vod, budou pracovat ve střídavém směnném režimu tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Společnost nastavila i systém "náhradníků" v případě, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců. I nadále bude probíhat kontrola kvality vody. Vzorkaři budou provádět odběry vzorků na úpravnách vody, vodojemech, minimalizovat budeme odběry přímo v domácnostech u zákazníka. V laboratořích budou i nadále prováděny analýzy pitných i odpadních vod.

V pohotovosti také zůstanou dispečerská pracoviště monitorující celou distribuční síť sčítající v případě provozování SčVK 9705 km vodovodních řadů.

Pro zamezení osobního kontaktu zůstávají zavřená zákaznická centra společnosti. Zákazník má možnost kontaktu se společností prostřednictvím webových stránek, zákaznického účtu, aplikace Voda SčVK na mobilních telefonech a telefonního kontaktu. Call centrum zůstává i nadále v provozu.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa